Rozpoczynamy budowę Collegium Pharmaceuticum!

Prof. Andrzej Tykarski - zdjęciePrzez minione pół wieku w naszej Almae Matris zmieniło się bardzo wiele, ale w marzeniach i niezrealizowanych planach społeczności Wydziału Farmaceutycznego jedno pozostało niezmienne - idea budowy siedziby dla wszystkich rozproszonych jednostek wydziałowych. Cieszę się, że po 70 latach mogę powiedzieć: dzięki wysiłkowi finansowemu całej Uczelni oraz otrzymanej dotacji z funduszy europejskich rozpoczynamy budowę Collegium Pharmarceuticum. Inwestycję, którą obok starań o rozpoczęcie budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, uznałem za kluczowe zadanie strategiczne do realizacji w kadencji 2016-2020 prezentując Państwu program Perspektywa na przyspieszenie. Uniwersytet Medyczny 2.0. Zapraszam Państwa, szczególnie pracowników Wydziału Farmaceutycznego, do śledzenia postępów realizacji tej inwestycji, która zapewni nie tylko nową przestrzeń dydaktyczną dla farmacji, ale dzięki Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej pracownicy Wydziału będą mogli realizować projekty we współpracy z szeroko pojętym otoczeniem biznesowo-gospodarczym. Niezmiernie liczę na to, że podejmowane w tym względzie starania przełożą się na umocnienie wizerunku Uniwersytetu jako znakomitej dydaktycznie i naukowo szkoły wyższej, a Collegium Pharmaceuticum stanie się dumą społeczności Wydziału.

Kluczowe liczby

Prof. Lucjusz Zaprutko - zdjęciePlanowana inwestycja Collegium Pharmaceuticum będzie realizacją wieloletnich marzeń o nowoczesnym miejscu pracy, pozwalającym w jeszcze lepszym stopniu rozwijać wysoki potencjał naukowy i dydaktyczny reprezentowany przez kolejne pokolenia społeczności farmaceutycznej Wielkopolski. Skonsolidowanie wszystkich struktur kierowanego przeze mnie Wydziału, w jednym miejscu ułatwi i usprawni działania administracyjne, zarówno te dotyczące studentów jak i pracowników Wydziału. Struktura nowego obiektu przewiduje wydzielenie w nim w sposób formalny i funkcjonalny Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, które będzie pełniło rolę subregionalnego ośrodka wiodącego we wdrażaniu najnowocześniejszej myśli technologicznej do szeroko w Wielkopolsce rozwiniętego przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych. Będzie ono pełniło funkcje usługowe, umożliwiając jednocześnie wdrażanie najnowszych technik badawczych do prowadzonych niezależnie badań podstawowych. Jestem przekonany, że powstały przy Wydziale CITF szeroko otworzy bramę pomiędzy obszarem nauki a środowiskiem biznesowym naszego regionu. Rozpoczęcie prac budowlanych i wyposażeniowych Centrum pozwoli na jak najszybsze rozwinięcie działalności wdrożeniowej rodzących się na Wydziale pomysłów i koncepcji, a także umożliwi prowadzenie prac przez podmioty zewnętrzne, których aktywność oparta jest o liczne prace badawcze i analityczne. Głęboko wierzę, że Collegium Pharmaceuticum, wpisane w program Uniwersytet 2.0, po wielu latach oczekiwań zostanie zgodnie z planami oddane do użytku, a jak zawsze pałająca zapałem do pracy Kadra Wydziału Farmaceutycznego wypełni te pomieszczenia ogromem pomysłów i realizowanych inicjatyw naukowych, Studenci natomiast wniosą ducha młodzieńczego optymizmu i nieustającej potrzeby poznawania otaczającego nas świata, by jak najlepiej służyć dobru wszystkich ich przyszłych pacjentów.

 

Logo

Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

Aktualności

Tradycyjna "wiecha" nad Collegium...

28/09/2020

Budowa Collegium Pharmaceuticum osiągnęła właśnie etap stanu surowego zamkniętego. Z tej okazji 22 września 2020 roku zawieszono na budynku tradycyjną "wiechę".

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę...

04/10/2019

Budowa Collegium Pharmaceuticum przez 70 lat pozostawała tylko ideą. Ale idea staje się właśnie rzeczywistością ponieważ 1 października odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Collegium, a jak zapowiadał przedstawiciel wykonawcy - firmy Alstal na wiosnę przyszłego roku na pierwszym budynku zawiśnie tradycyjna wiecha.

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego

24/09/2019

Rektor, Senat i Władze Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Collegium Pharmaceuticum.

Rozpoczęliśmy budowę!!!

23/09/2019

Po zakończonym z sukcesem procesie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji, rozpoczęliśmy długo oczekiwaną realizację prac budowlanych.

Generalny wykonawca wybrany!

24/07/2019

Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę Collegium Pharmaceuticum. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wygrała Firma ALSTAL. W dniu 23 lipca br. JM Rektor prof. Andrzej Tykarski podpisał umowę na realizację inwestycji. To kolejny krok zbliżający nas do utworzenia nowej siedziby dla jednostek Wydziału Farmaceutycznego.

Tu powstaje Collegium Pharmaceuticum

27/12/2018

Uroczystego odsłonięcia tablicy w miejscu budowy Collegium Pharmaceuticum dokonali JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko. Ta symboliczna chwila wpisała się w świąteczne spotkanie pracowników i przyjaciół Wydziału Farmaceutycznego, dla których ponad 50-letnie marzenie o Collegium staje się faktem.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

prof. dr hab. Maciej Wilczak
Rzecznik Prasowy UMP
tel.: 609-522-763
e-mail: rzecznik@ump.edu.pl

Lokalizacja:

Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka
60-806 Poznań