Rozpoczynamy budowę Collegium Pharmaceuticum!

Prof. Andrzej Tykarski - zdjęciePrzez minione pół wieku w naszej Almae Matris zmieniło się bardzo wiele, ale w marzeniach i niezrealizowanych planach społeczności Wydziału Farmaceutycznego jedno pozostało niezmienne - idea budowy siedziby dla wszystkich rozproszonych jednostek wydziałowych. Cieszę się, że po 70 latach mogę powiedzieć: dzięki wysiłkowi finansowemu całej Uczelni oraz otrzymanej dotacji z funduszy europejskich rozpoczynamy budowę Collegium Pharmarceuticum. Inwestycję, którą obok starań o rozpoczęcie budowy Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, uznałem za kluczowe zadanie strategiczne do realizacji w kadencji 2016-2020 prezentując Państwu program Perspektywa na przyspieszenie. Uniwersytet Medyczny 2.0. Zapraszam Państwa, szczególnie pracowników Wydziału Farmaceutycznego, do śledzenia postępów realizacji tej inwestycji, która zapewni nie tylko nową przestrzeń dydaktyczną dla farmacji, ale dzięki Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej pracownicy Wydziału będą mogli realizować projekty we współpracy z szeroko pojętym otoczeniem biznesowo-gospodarczym. Niezmiernie liczę na to, że podejmowane w tym względzie starania przełożą się na umocnienie wizerunku Uniwersytetu jako znakomitej dydaktycznie i naukowo szkoły wyższej, a Collegium Pharmaceuticum stanie się dumą społeczności Wydziału.

Kluczowe liczby

Prof. Lucjusz Zaprutko - zdjęciePlanowana inwestycja Collegium Pharmaceuticum będzie realizacją wieloletnich marzeń o nowoczesnym miejscu pracy, pozwalającym w jeszcze lepszym stopniu rozwijać wysoki potencjał naukowy i dydaktyczny reprezentowany przez kolejne pokolenia społeczności farmaceutycznej Wielkopolski. Skonsolidowanie wszystkich struktur kierowanego przeze mnie Wydziału, w jednym miejscu ułatwi i usprawni działania administracyjne, zarówno te dotyczące studentów jak i pracowników Wydziału. Struktura nowego obiektu przewiduje wydzielenie w nim w sposób formalny i funkcjonalny Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, które będzie pełniło rolę subregionalnego ośrodka wiodącego we wdrażaniu najnowocześniejszej myśli technologicznej do szeroko w Wielkopolsce rozwiniętego przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych. Będzie ono pełniło funkcje usługowe, umożliwiając jednocześnie wdrażanie najnowszych technik badawczych do prowadzonych niezależnie badań podstawowych. Jestem przekonany, że powstały przy Wydziale CITF szeroko otworzy bramę pomiędzy obszarem nauki a środowiskiem biznesowym naszego regionu. Rozpoczęcie prac budowlanych i wyposażeniowych Centrum pozwoli na jak najszybsze rozwinięcie działalności wdrożeniowej rodzących się na Wydziale pomysłów i koncepcji, a także umożliwi prowadzenie prac przez podmioty zewnętrzne, których aktywność oparta jest o liczne prace badawcze i analityczne. Głęboko wierzę, że Collegium Pharmaceuticum, wpisane w program Uniwersytet 2.0, po wielu latach oczekiwań zostanie zgodnie z planami oddane do użytku, a jak zawsze pałająca zapałem do pracy Kadra Wydziału Farmaceutycznego wypełni te pomieszczenia ogromem pomysłów i realizowanych inicjatyw naukowych, Studenci natomiast wniosą ducha młodzieńczego optymizmu i nieustającej potrzeby poznawania otaczającego nas świata, by jak najlepiej służyć dobru wszystkich ich przyszłych pacjentów.

 

Logo

Projekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

Aktualności

New Trends in Polish and global...

06/10/2022

W dniach 29-30 września odbyła Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education” połączona z uroczystym otwarciem nowej siedziby Wydziału Farmaceutycznego...

Historia budowy Collegium...

05/10/2022

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego historię budowy Collegium Pharmaceuticum.

Międzynarodowa Konferencja "NEW...

25/07/2022

Zapraszamy Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji „NEW TRENDS in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education”, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2022 r. w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Piknik farmaceutyczny 2022

05/04/2022

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy! Serdecznie zapraszamy pracowników naszej Uczelni na spotkanie integracyjne - PIKNIK FARMACEUTYCZNY 2022. Piknik odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. (sobota) w godz. 10:00-14:00, w Ogrodzie Roślin Leczniczych i Kosmetycznych...

Collegium Pharmaceuticum II z...

07/02/2022

Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę budynku dydaktycznego II Collegium Pharmaceuticum. W grudniu 2021 r. oddaliśmy do użytku główną część Collegium Pharmaceuticum - Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej oraz budynek dydaktyczny nr I.

Centrum Innowacyjnej Technologii...

04/02/2022

Z dniem 1 lutego 2022 r. oficjalnie rozpoczęło działalność Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej. To kolejny krok w realizacji strategii współpracy badawczo-rozwojowej z przemysłem farmaceutycznym.

Zobacz więcej aktualności

Kontakt

prof. dr hab. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz
Rzecznik Prasowy UMP
tel.: 609-522-763
e-mail: rzecznik@ump.edu.pl

Lokalizacja:

Collegium Pharmaceuticum
ul. Rokietnicka 3
60-806 Poznań