< Cofnij

Collegium Pharmaceuticum II z generalnym wykonawcą

Zakończyliśmy wybór generalnego wykonawcy odpowiedzialnego za budowę budynku dydaktycznego II Collegium Pharmaceuticum. 

W grudniu 2021 r. oddaliśmy do użytku główną część Collegium Pharmaceuticum - Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej oraz budynek dydaktyczny nr I. Zaledwie w miesiąc od tego wydarzenia, na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, wyłoniliśmy generalnego wykonawcę drugiego obiektu dydaktycznego. Została nim firma BUDOPOL.

Podpisy na umowie w dniu 18 stycznia 2022 r. złożyli JM Rektor prof. Andrzej Tykarski oraz Prezes Zarządu firmy BUDOPOL Łukasz Kawczyński.