< Cofnij

Rozpoczęliśmy budowę!!!

Zdjęcię z budowy

Po zakończonym z sukcesem procesie wyboru Generalnego Wykonawcy inwestycji, rozpoczęliśmy długo oczekiwaną realizację prac budowlanych.

W dniu 27 lipca br. dokonano oficjalnego przekazania placu budowy firmie ALSTAL. Tym samym na blisko 600 dni, osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy i terminowe prowadzenie prac, został Kierownik budowy ze strony Wykonawcy. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapewnił własny nadzór inwestorski, w osobach trzech inspektorów branżowych, działających pod kierownictwem Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych.

W dniu 8 sierpnia oficjalnie ruszyły prace. Rozpoczęto od robót demontażowych i wyburzeniowych, by po kilkunastu dniach móc wbić w ziemię pierwszą, przysłowiową łopatę. Obecnie zakończono już wykop pod budynek dydaktyczny nr 1 i rozpoczęto prace zmierzające do wykonania płyty fundamentowej piwnicy. W najbliższych dniach ruszą prace ziemne pod budynek CITF, który z uwagi na technologię i zgodnie z przyjętym harmonogramem, wykonywany jest z niewielkim przesunięciem czasowym, jednak równolegle.