< Cofnij

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę Collegium Pharmaceuticum

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę Collegium Pharmaceuticum

Budowa Collegium Pharmaceuticum przez 70 lat pozostawała tylko ideą. Ale idea staje się właśnie rzeczywistością ponieważ 1 października odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Collegium, a jak zapowiadał przedstawiciel wykonawcy - firmy Alstal na wiosnę przyszłego roku na pierwszym budynku zawiśnie tradycyjna wiecha.

Podczas uroczystości Rektor, profesor Andrzej Tykarski powiedział, że jest to jedna z dwóch strategicznych dla Uczelni inwestycji. Nie wszyscy jednak wierzyli, że uda się ją zrealizować. Tymczasem latem rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę, którym jest firma Alstal. Na realizację całej inwestycji przewidziano 20 miesięcy. Firma Alstal współpracowała już z sukcesem z naszym Uniwersytetem przy realizacji II etapu Centrum Symulacji Medycznej. Projekt finansowany jest z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Właśnie rozpoczęły się prace budowlane i niebawem zobaczymy mury nowego Collegium Pharmaceuticum.

Profesor Lucjusz Zaprutko, Kanclerz Kolegium Nauk Farmaceutycznych, nie kryjąc wzruszenia mówił, że środowisko farmaceutyczne czekało na ten dzień 70 lat, że to jest spełnienie marzeń o nowoczesnej bazie dla rozwoju nauk farmaceutycznych na naszym Uniwersytecie, która pozwoli obecnym i przyszłym  pokoleniom farmaceutów realizować swoje naukowe pasje. Dlatego do aktu erekcyjnego profesor Lucjusz Zaprutko dołączył  symboliczne serce z wygrawerowanym logo Wydziału Farmaceutycznego. W uroczystości uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, który podkreślił, że ceni sobie wkład naszej Uczelni w kształcenie kadr medycznych, a nowe Collegium Pharmaceuticum znacznie to zadanie ułatwi.

Przedstawiciel wykonawcy firmy Alstal, dyrektor Stanisław Świątek mówił, że cieszy się z tego, że to firmie, którą reprezentuje udało się wygrać przetarg i budować tę inwestycję. Na pamiątkę symbolicznego rozpoczęcia budowy wręczył Rektorowi, Kanclerzowi i Ministrowi okolicznościowe kielnie.

Po odczytaniu aktu erekcyjnego i złożeniu pod nim podpisów nastąpiło jego wmurowanie w przygotowanym fragmencie ściany budynku.

» Fotogaleria

Helena Czechowska
Fakty UMP

 LogoProjekt współfinansowany z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.