Budowa Collegium Pharmaceuticum I oraz Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej

- GRUDZIEŃ 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- LISTOPAD 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- PAŹDZIERNIK 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- WRZESIEŃ 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- SIERPIEŃ 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- CZERWIEC 2021 r. -

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

 

- MARZEC 2021 r. -

Kontynuacja prac wykończeniowych wewnętrznych/zewnętrznych - roboty malarskie, układanie wykładzin PCV, montaż sufitów podwieszonych, układanie płytek i lastryko, roboty związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Prace zewnętrzne - prace drogowe, elewacyjne, oświetlenie zewnętrzne, montaż urządzeń i instalacji na dachu.

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

- STYCZEŃ 2021 r. -

Prace wewnętrzne: trwają prace malarskie, układanie wykładzin PCV, montaż sufitów podwieszonych, układanie płytek i lastryko, prace instalacyjne wentylacji, c.o., c.t., klimakonwektory i mikroklimatyzacja, c.w.u. i wod-kan.
Prace zewnętrzne: prace drogowe, elewacyjne, oświetlenie zewnętrzne, montaż instalacji wentylacji i w.l. na dachu.

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

2021 styczeń

- GRUDZIEŃ 2020 r. -

1. Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.
2. Zakończono montaż świetlika w obiekcie CP1.
3. Trwają prace wykończeniowe w zakresie ścian, posadzek, montażu stolarki wewnętrznej, sufitów podwieszanych.
4. Na terenach zewnętrznych trwają prace związane z wykonaniem dróg, parkingów i chodników.
5. Na dachach trwa montaż urządzeń instalacji wentylacji - centrale wentylacyjne i urządzenia towarzyszące.

Grudzień 2020

 

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

Grudzień 2020

- WRZESIEŃ 2020 r. -

Obecnie realizowane są następujące prace:
- trwają prace montażowe związane z instalacją ogrzewania i wentylacji
- trwają prace związane z wydzieleniem pomieszczeń i zabudowami
- trwają montaże stolarki aluminiowej zewnętrznej
- trwają roboty elektryczne
- terem wokół budynków jest porządkowany i przygotowywany do rozpoczęcia robót drogowych

Collegium Pharmaceuticum w budowie

 

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

- CZERWIEC 2020 r. -

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

- MARZEC 2020 r. -

CITF: Zakończono prace związane z konstrukcją żelbetową budynku, rozpoczęto roboty murarskie w kondygnacji podziemnej i trwa porządkowanie kondygnacji nadziemnych. Trwa montaż drewnianej konstrukcji dachu nad łącznikiem - przejściem pomiędzy budynkami CITF i CP1. Wykonawca przygotował powierzchnię dachu do montażu konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty dekarskie związane z pokryciem dachu.

CP1: Trwają prace żelbetowe na ostatniej kondygnacji w celu zamontowania ostatniego stropu z płyt kanałowych. W kondygnacji podziemnej trwają prace murarskie. W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja konstrukcji stalowej, która zostanie zamontowana na początku kwietnia, na której będzie się częściowo opierał dach budynku.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- STYCZEŃ 2020 r. -

Trwają prace konstrukcyjne w zakresie szkieletu żelbetowego obu budynków. Na budynku CITF jest obecnie wykonywany strop nad kondygnacją parteru oraz ściany kolejnego piętra. Na budynku CP1 są obecnie przygotowywane słupy i belki, które stanowią konstrukcję podtrzymującą dla sprężonych płyt stropowych o rozpiętości 12m, nad poziomem pierwszego piętra.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- GRUDZIEŃ 2019 r. -

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- LISTOPAD 2019 r. -

W zakresie obiektu CP1 - zakończono prace związane z wykonaniem monolitycznego stropu żelbetowego nad kondygnacją podziemną i tym samym przystąpiono do zasypywania wykopów wokół budynku. Trwają prace związane z wykonywaniem ścian żelbetowych, słupów i belek na których w grudniu zostaną ułożone płyty stropowe nad kondygnacją „0”.

W zakresie obiektu CITF - trwają prace związane ze wznoszeniem słupów i żelbetowych ścian kondygnacji podziemnej, które pod koniec miesiąca będą stanowiły oparcie dla stropu. Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji stacji transformatorowej która będzie zlokalizowana na kondygnacji podziemnej pomiędzy budynkami CP1 i CITF.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- PAŹDZIERNIK 2019 r. -

W miesiącu październiku 2019 zakończono roboty związane z płytą fundamentową obiektu CP1, oraz trwały roboty konstrukcyjne w zakresie ścian i słupów kondygnacji podziemnej, które na początku listopada zostaną zwieńczone stropem.

W zakresie obiektu CITF zakończono roboty zmienne i realizowano roboty związane z płytą fundamentową.

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy


- WRZESIEŃ 2019 r. -

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy


- SIERPIEŃ 2019 r. -

Zdjęcię z budowy