Finansowanie

Logotypy

EBI logo

Pierwszy z etapów inwestycji sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz środków WRPO i wyniesie ok. 109 mln zł. Drugi etap sfinansowany zostanie ze środków własnych Uniwersytetu.