Finansowanie

Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 90 mln zł. Pierwszy z etapów sfinansowany będzie z pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków WRPO. Drugi etap ze środków własnych.