Struktura

Obiekt składać się będzie z 3 budynków o łącznej powierzchni 16 tys. m kw. i znajdą w nim miejsce wszystkie jednostki Wydziału Farmaceutycznego.

» 2 części naukowo-dydaktyczne
» Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.