Z kart historii

Prof. Michał Musielak
Problemem, z którym Wydział Farmaceutyczny borykał się od początku powstania w 1947 r.  był brak wystarczającej bazy lokalowej. Już w 1947 r. Rada Wydziału wysunęła postulat budowy nowego Collegium Pharmaceuticum. W dniu 13 grudnia 1947 r. uchwalono, by wystąpić do Centralnego Urzędu Planowania w Warszawie o włączenie budowy nowego gmachu dla Wydziału Farmaceutycznego w Poznaniu do planu 6-letniego. Ideę budowy Collegium podnoszono jeszcze kilkakrotnie, m. in. wyrażając zgodę na jego budowę na posiedzeniu Rady Wydziału w dniu 21 stycznia 1949 r. Także po włączeniu Wydziału w ramy utworzonej w 1950 r. Akademii Medycznej kolegium dziekańskie zabiegało o poparcie dla koncepcji budowy Collegium Pharmaceuticum. Już na trzecim  posiedzeniu Senatu AM w dniu 12 lipca 1950 r. dyskutowano nad sprawą pozyskania gruntu pod przyszłe Collegium. Senat uczelni upoważnił rektora prof. Tadeusza Kurkiewicza i dziekana Wydziału prof. Jana Dobrowolskiego do przeprowadzenia rozmów z władzami Uniwersytetu Poznańskiego, by zgodziły się scedować grunt o powierzchni 1 ha 18 arów dla potrzeb Akademii Medycznej. Okazało się jednak, że pozyskanie działki pod budowę Collegium wymagało nie tylko zgody senatu UP, ale również wymiany gruntów z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, a także akceptacji Ministerstwa Oświaty. W konsekwencji podjętych negocjacji udało się wskazać teren przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie zaplanowano budowę przyszłego Collegium Pharmaceuticum. Gmach wstępnie zaprojektowany przez mgr. inż. Floriana Rychlickiego z poznańskiego Miastoprojektu niestety nie został – jak wiadomo – zrealizowany. Także w następnych latach co jakiś czas wracano, szczególnie podczas kampanii wyborczych na rektora, do idei budowy Collegium Pharmaceuticum, jednak nie udawało się jej wcielić w życie.  Dopiero prof. Andrzej Tykarski wysuwając w 2016 r. w swoim programie wyborczym na rektora „Uniwersytet Medyczny 2.0. Perspektywa na Przyspieszenie”  budowę gmachu Collegium Pharmaceuticum jako rzecz priorytetową nadał tej koncepcji realną postać.

Protokół
Protokoły z posiedzeń RWF w dn.: 13 grudnia 1947 r; 21 stycznia 1948 r.; 21 stycznia 1949 r., AUMP, sygn. 15/85.