Zdjęcia z placu budowy

- WRZESIEŃ 2020 r. -

Obecnie realizowane są następujące prace:
- trwają prace montażowe związane z instalacją ogrzewania i wentylacji
- trwają prace związane z wydzieleniem pomieszczeń i zabudowami
- trwają montaże stolarki aluminiowej zewnętrznej
- trwają roboty elektryczne
- terem wokół budynków jest porządkowany i przygotowywany do rozpoczęcia robót drogowych

Collegium Pharmaceuticum w budowie

 

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

- CZERWIEC 2020 r. -

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

Collegium Pharmaceuticum w budowie

- MARZEC 2020 r. -

CITF: Zakończono prace związane z konstrukcją żelbetową budynku, rozpoczęto roboty murarskie w kondygnacji podziemnej i trwa porządkowanie kondygnacji nadziemnych. Trwa montaż drewnianej konstrukcji dachu nad łącznikiem - przejściem pomiędzy budynkami CITF i CP1. Wykonawca przygotował powierzchnię dachu do montażu konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne. W najbliższych dniach rozpoczną się roboty dekarskie związane z pokryciem dachu.

CP1: Trwają prace żelbetowe na ostatniej kondygnacji w celu zamontowania ostatniego stropu z płyt kanałowych. W kondygnacji podziemnej trwają prace murarskie. W zakładzie prefabrykacji trwa produkcja konstrukcji stalowej, która zostanie zamontowana na początku kwietnia, na której będzie się częściowo opierał dach budynku.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- STYCZEŃ 2020 r. -

Trwają prace konstrukcyjne w zakresie szkieletu żelbetowego obu budynków. Na budynku CITF jest obecnie wykonywany strop nad kondygnacją parteru oraz ściany kolejnego piętra. Na budynku CP1 są obecnie przygotowywane słupy i belki, które stanowią konstrukcję podtrzymującą dla sprężonych płyt stropowych o rozpiętości 12m, nad poziomem pierwszego piętra.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- GRUDZIEŃ 2019 r. -

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- LISTOPAD 2019 r. -

W zakresie obiektu CP1 - zakończono prace związane z wykonaniem monolitycznego stropu żelbetowego nad kondygnacją podziemną i tym samym przystąpiono do zasypywania wykopów wokół budynku. Trwają prace związane z wykonywaniem ścian żelbetowych, słupów i belek na których w grudniu zostaną ułożone płyty stropowe nad kondygnacją „0”.

W zakresie obiektu CITF - trwają prace związane ze wznoszeniem słupów i żelbetowych ścian kondygnacji podziemnej, które pod koniec miesiąca będą stanowiły oparcie dla stropu. Zakończono prace związane z wykonaniem konstrukcji stacji transformatorowej która będzie zlokalizowana na kondygnacji podziemnej pomiędzy budynkami CP1 i CITF.

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

Zdjęcie z placu budowy

- PAŹDZIERNIK 2019 r. -

W miesiącu październiku 2019 zakończono roboty związane z płytą fundamentową obiektu CP1, oraz trwały roboty konstrukcyjne w zakresie ścian i słupów kondygnacji podziemnej, które na początku listopada zostaną zwieńczone stropem.

W zakresie obiektu CITF zakończono roboty zmienne i realizowano roboty związane z płytą fundamentową.

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy


- WRZESIEŃ 2019 r. -

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy

Zdjęcię z budowy


- SIERPIEŃ 2019 r. -

Zdjęcię z budowy