Zespół ds. budowy

W skład Zespołu ds. Budowy Collegium Pharmaceuticum i Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, powołanego przez Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wchodzą:

» prof. dr hab. Franciszek Główka - przewodniczacy Zespołu
» dr hab. Marta Karaźniewicz-Łada
» dr hab. Edyta Szałek
» dr Bartosz Urbaniak
» dr Bartłomiej Milanowski (etap projektowania Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej)